Sundays With Tabs the Cat, Makeup and Beauty Blog Mascot, Vol. 759

امروز احتمالا بهاری ترین روز بهاری تا کنون در سال 2023 بوده است. بدون باران. خیلی بادی و گلهای وحشی بسیار دوست داشتنی.

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

این هم دیوانه کننده باد! رزی از پیاده روی امروز صبح خود راضی بود که فقط در آنجا بنشیند و از حرکت در اطراف شگفت زده شود.

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sundays-with-tabs-the-cat-makeup-and-beauty-blog-mascot-vol-759/

تب، همانطور که همه می دانند، از طرفداران سرسخت کالیفرنیا پاپیز بود. او فکر می‌کرد که آن‌ها به‌طور طلایی زرق و برق‌دار هستند و وقتی در مد گربه‌س، گنجانده شدند، قطعات فوق‌العاده‌ای ساخت، مانند این یقه‌ی فوق‌العاده اینجا، که خودش طراحی کرد…

رزی

این کالیفرنیا است و تقریباً ماه مه است، بنابراین گلها بیشتر دوام نمی آورند. قبل از اینکه بفهمیم 100 درجه خواهد بود و بسیار گرم است، اما حداقل در حال حاضر، چه نعمتی است. واقعا دوست داشتنی است 🌻🌹🌺

خدای من چه روزایی داشتیم اینجا

تمام بار، که ما داشته ایم در حال حاضر سودهای رنگی زیادی را پرداخت می کند. فکر نمی‌کنم تا به حال این‌همه گل زیبا در کالیفرنیا در این زمان از سال ندیده باشم.

منظورم این است که تا آنجا که چشم کار می کند در سرتاسر تپه ها مزارع گل های وحشی وجود دارد. حماسی است!

زبانه ها