Sundays With Tabs the Cat, Makeup and Beauty Blog Mascot, Vol. 752

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sundays-with-tabs-the-cat-makeup-and-beauty-blog-mascot-vol-752/

رزی نیز استعداد ردیابی رنگین کمان را دارد، اگرچه او هنوز روی ،مت طلا کار می کند.

اما من مطمئن هستم که او آن را کشف خواهد کرد. او در حال مطالعه ال،ای هواشناسی ماه مارس و مطالعه در مورد Leprechauns این آ، هفته است، بنابراین من انتظار دارم که او به زودی یک گلدان طلا پیدا کند.

بنابراین، با همه باران‌هایی که اینجا در کالیفرنیای “آفتابی” می‌باریم، برای برخی رنگین‌کمان‌ها خیلی دیر شده است.

شاید در روز سنت پاتریک اتفاق بیفتد! ☘️

یکی از چیزهایی که Tabs به آن افتخار می کرد توانایی او در یافتن طلا در انتهای رنگین کمان بود… او در این کار یک حرفه ای واقعی بود. 🐱

ما باید به زودی موارد خوب را دریافت کنیم، که عالی است، زیرا رزی یک ردیاب عالی رنگین کمان است، همانطور که مربی او Tabs بود.

در واقع، ما از آن طلا برای تأمین مالی بسیاری از تلاش‌های بشردوستانه او استفاده کردیم.

امیدوارم. تو میتونی انجامش بدی، رزی! موفق باشید! 😊

رزی

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،