Sundays With Tabs the Cat, Makeup and Beauty Blog Mascot, Vol. 744

وقتی تبس در اطراف بود، هر وقت طوف، داشتیم، او بلافاصله مسئولیت را بر عهده می گرفت.

و همانطور که او همیشه می گفت، باران ی،ی رنگین کمان، بنابراین چیزی برای ترسیدن نیست. 😊

با این حال، ما منتظر یک شب سخت دیگر از باران و باد هستیم، و همانطور که گفتم، او رسماً از آن گذشته است. همه ما نمی تو،م منتظر بازگشت خورشید باشیم. 🌞

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

خوب! سرگرمی تمام شد! ما اخیرا خیلی باران داشتیم! گذشت…خب، آره. بار،. نمی‌دانم چند اینچ افزایش یافته‌ایم، اما قطعاً خیلی بیشتر از حد معمول بوده است، و با آن همه باران، برق قطع می‌شود و درخت‌ها می‌افتند و جاده‌ها سیل می‌آیند، و امیدوارم این همه باشد… زیرا من و رزی از آن گذشتیم. .

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sundays-with-tabs-the-cat-makeup-and-beauty-blog-mascot-vol-744/

باید بگویم، نداشتن Tabs برای این دور از طوفان ها کمی ترسناک بود زیرا او تحت فشار فوق العاده بود.

رزی

رزی نیز مانند Tabs یک حرکت دهنده و تکان دهنده است. او در طول این طوفان‌ها بسیار مشغول بوده و به پرسنل خدمات اضطراری در نواتو در تلاش‌های کاهش طوفان کمک می‌کند و همزمان جنبه‌های هواشناسی را مطالعه می‌کند.

او برای مدیریت شرایط اضطراری از مرکز فرماندهی تابی وارد عمل می‌شد…