Sundays With Tabs the Cat, Makeup and Beauty Blog Mascot, Vol. 739


من فقط یک نفر را می شناسم – در واقع، یک گربه را می شناسم که می تواند در وسط یک طوفان بار، بدبین به نظر برسد.

بله Tabs بود.

به من اعتماد کنید، پاپاراتزی‌ها سعی می‌،د هر بار که باران می‌بارید او را نامرتب یا شکننده نشان دهند، اما همیشه ش،ت می‌خوردند. حتی در هنگام بارندگی سیل آسا، Tabs توانست به ماژور خدمت کند لو،.

اغلب او را می‌بینید که با احتیاط خود را مرتب می‌کند، زیرا باران در اطرافش می‌بارید. فکر نمی کنم تا به حال مشتری باحال تری ملاقات کرده باشم.

رزی

برای رزی، باران دلیل دیگری برای کشف دنیای علم است.

امروز همه بیرون رفتیم و من سعی کردم او را شل کنم. من حتی این ژاکت ضد آب جالب ،ه را به او پوشاندم به این امید که او را تشویق کند تا کمی روی باند فرودگاه راه برود، اما نه. درعوض، او مدام در مورد فلاونوئیدهای مرکبات و فشار بارومتری میو میو کرد…

فکر می‌کنم او از خودش لذت می‌برد، و با اینکه هرگز اعتراف نمی‌کرد، دوست داشت امروز کمی شیک باشد. 🙂

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sundays-with-tabs-the-cat-makeup-and-beauty-blog-mascot-vol-739/