Sundays With Tabs the Cat, Makeup and Beauty Blog Mascot, Vol. 741

اوه، مرد! اگر Tabs هنوز اینجا بود؟ فصل ماجراجویی است! شاید این ، پرزدار و متراکم روی شکم او بود، اما آن گربه در زمستان سرعتش را کاهش نمی داد. فرقی نمی‌کرد که 20 درجه پایین‌تر باشد، از جمله موارد دیگر، از دمای سرد دوری نمی‌کرد. او باید یک فنجان چای گربه ای داغ می خورد تا استخوان هایش را گرم کند، اما بعد از آن بیرون بود. او در ماه دسامبر به همان اندازه که در ماه جولای مشغول ماجراجویی بود.

آن سال تمام راه را رفت. حتی پنجه او توسط پل هالیوود به ،زه درآمد.

بله، ظاهراً او لقب شوالیه را گرفت!

زم، که او آنجا بود، در آن زمان بود که فصل معروف خود از نمایش بزرگ شیرینی پزی بریت،ا را نیز فیلمبرداری کرد.

رزی اخیراً به هیچ سفری نرفته است، زیرا او واقعاً چنین گربه ای نیست. او ترجیح می دهد به خانه نزدیک تر بماند، به خصوص در تعطیلات، اما به لطف نمایشی که در نتفلی، در ماراتن انجام داده است، به طور خاص احساس سلطنت می کند.

به اندازه کافی خنده دار است، اما یک سال، او برای دو هفته در ماه دسامبر ناپدید شد. بدون یادداشت، بدون تماس تلفنی، فقط بلند شد و ناپدید شد. آمد تا متوجه شد که او برای دیدار با ملکه در پروازی به ،ستان رفته است!

او گفت که این برای “یک عمر خدمت او به جامعه گربه ها” بود.

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sundays-with-tabs-the-cat-makeup-and-beauty-blog-mascot-vol-741/

خیلی خوبه بسیار جالب. رزی ایده سلطنت را دوست دارد، اما می خواهد ملکه پادشاهی خودش باشد.

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

،یس او را دوست داشت. در واقع او برای مدتی از ،هام بزرگتر بود. شما نمی تو،د یک کانال بی بی سی را پیدا کنید که حداقل یک برنامه با Tabs در آن وجود نداشته باشد.

من نمی توانم او را سرزنش کنم. 😊

آیا آن را دیده اید؟ اسمش هری و مگان است.

رزی