Sundays With Tabs the Cat, Makeup and Beauty Blog Mascot, Vol. 810

Sundays With Tabs the Cat, Makeup and Beauty Blog Mascot, Vol.  810

اوقات هیجان انگیز…

رزی در سفری به آکادمی علوم گربه در سانفرانسیسکو این آخر هفته ماجراجویی زیادی داشت!

او از روی یک نرده در نمایشگاه جزر و مد اقیانوس های استوایی سقوط کرد!

وقتی بالاخره توانست از آنجا بالا برود، خود را در یک باغ گیاه شناسی بزرگ گرفتار یافت.

مناظر شگفت انگیز زیادی برای دیدن وجود داشت.

البته او برای انجام برخی علم هم وقت پیدا کرد.

چند ساعت بعد، پس از کمک یک لاک پشت دوست در نمایشگاه رودخانه آمازون، او راه خود را پیدا کرد!

بله، او ماجراجویی زیادی داشت. امیدوارم آخر هفته شما هم هیجان انگیز بوده باشد. 🙂

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

کارن

منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sundays-with-tabs-the-cat-makeup-and-beauty-blog-mascot-vol-810/