Sundays With Tabs the Cat, Makeup and Beauty Blog Mascot, Vol. 761

روز مادر مبارک، رزی.

روز مادر، روزی، و همچنین به شما مبارک. ❤️

این یکی از فرزندان اوست. اینها ع،‌هایی بود که وقتی او هنوز با دوستم زندگی می‌کرد، گرفتم. چند ماه بعد از عبور Tabs از پل رنگین کمان بود، و دلم برای بودن در کنار گربه‌ها تنگ شده بود. دیدار رزی و آشنایی با او به من کمک کرد تا غم و اندوهم را برطرف کنم.

همانطور که ممکن است بد،د یا ند،د، رزی باشکوه ارتباط خاص خود را با روز مادر دارد زیرا او…

رزی کار بزرگی انجام داد و همه بچه گربه هایش به فرزندی پذیرفته شدند.

یک مادر!

اوه! – گاهی اوقات وقتی یک ع، قدیمی مانند این زیر را می بینم، اشک می ریزم، به خصوص در روز مادر.

این ع،‌ها مدت کوتاهی پس از بچه‌دار شدن رزی گرفته شده‌اند، و من واقعاً متوجه شدم که او چقدر مراقب و شیرین است.

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sundays-with-tabs-the-cat-makeup-and-beauty-blog-mascot-vol-761/

اینجا در Casa de MBB تقریباً غروب است، و ما در حال تمیز ، و آماده شدن برای خواب هستیم، اما من همچنان می‌خواستم روز مادر را به شما تبریک بگویم.

در مورد روز مادر چیزهای زیادی برای گفتن وجود دارد، اینطور نیست؟ از بسیاری جهات می تواند یک روز احساسی به دلایل مختلف باشد، برای هر،ی متفاوت است. افراد با والدین و فرزندان و تمام موجوداتی که از آنها مراقبت می کنند چنین روابط متفاوتی دارند و زندگی زودگذر است. همه ما روزی مراقبان و عزیزان خود را از دست می دهیم و روزهایی مانند امروز برای همه ما در مقاطع مختلف زندگی م،ای متفاوتی دارند.

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

هر روز مادر، درست مثل هر روز دیگر، به Tabs نیز فکر می کنم.

من مطمئنا دلم برای پسر خاصم تنگ شده است!

دعا میکنم و امیدوارم روز خوبی براتون بوده باشه

در طی آن ماه‌ها در سال 2019، طبیعت دوست‌داشتنی رزی مرا راهنمایی کرد تا دوباره قلبم را به روی یک دوست گربه‌سان باز کنم و اکنون او عضوی از خانواده ما است.

رزی