Sundays With Tabs the Cat, Makeup and Beauty Blog Mascot, Vol. 755

زبانه ها

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sundays-with-tabs-the-cat-makeup-and-beauty-blog-mascot-vol-755/

این یکی از روش‌های مورد علاقه او برای درمان خودش بود.

از طرف دیگر، رزی همان لذتی را که Tabs از catnip می‌برد، نمی‌برد، اما همانطور که می‌د،د، او یک دانشمند گربه‌های جیوه‌ای و یک گربه‌گرد نیمه حرفه‌ای است.

او برای انجام این کار به کمک نیاز دارد، بنابراین از من و جدیدترین دستیارش، کانر، کمک گرفته است تا او را در این پیاده روی های اکتشافی همراهی کند.

تحقیقات او نشان می دهد که زیرگونه نادری از گربه سانان در منطقه نواتو وجود دارد که توانایی تبدیل انسان به گربه را دارد.

او امیدوار است در بهار امسال نمونه‌ای را در تپه‌های نواتو پیدا کند و آن را به آزمایشگاه خود بازگرداند، جایی که امیدوار است خواص مفید آن را جدا کند.

او عاشق پیاده روی است و یکی از دلایلش به خاطر فعالیت های گیاه شناسی اوست. او چیزهای زیادی در مورد شیمی می داند و همیشه به دنبال گیاهان کمیاب مختلف با خواص علمی منحصر به فرد است.

و این راز نبود همه می دانستند که او چه احساسی نسبت به ماهی گربه ای دارد. منظورم این است که او در بیش از 20 کمپین تبلیغاتی زیبایی چند میلیون دلاری برای محصولات حاوی گربه ای بازی کرد.

وارد ماجرا شد آن را دوست داشت. او عاشق غلت زدن در آن، کشتی گرفتن با آن، جویدن آن، مالیدن آن به تمام بدن زیبایش و تظاهر به پنهان شدن در مزارع انبوه آن بود.

من تا به حال در سه پیاده روی با او بوده ام و واقعاً از خودم لذت می برم. خیلی خوب است که بتو، شاهد یک نابغه واقعی در کار در این زمینه باشیم… منظورم به م،ای واقعی کلمه در این زمینه است.

به صراحت بگویم، او برای آن عصب، بود.

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

رزی

تبز یک شیطان پرنده گربه ای بود.

رزی می گوید که به کشف تاریخی نزدیک می شویم. او فکر می کند که ما جستجو را به یک تپه باقی مانده محدود کرده ایم، و آن تپه گریزان است تبدیل نپتا کاتاریا به زودی مال ما خواهد شد 🐱