Sundays With Tabs the Cat, Makeup and Beauty Blog Mascot, Vol. 751

زبانه روی صندلی مورد علاقه او (قبلاً صندلی نوشتن من بود)…

برگه ها، و معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sundays-with-tabs-the-cat-makeup-and-beauty-blog-mascot-vol-751/

باربی تب ها را دوست دارد…


زبانه ها در کلاه آدیداس مورد علاقه او…

چه خیلی وقت پیش بود…

یکشنبه ها با زبانه ها، جلد. 1

در حالی که او به نوعی دیوا است، او همچنین یکی از خلاق ترین گربه هایی است که من می شناسم. او چیزهای زیادی در مورد فتوشاپ به من آموخت. امروز صبح او اصرار کرد که گا،ی برخی از ع، های مورد علاقه اش را بگذارم. سعی کردم با او صحبت کنم، اما او اصرار کرد.

برگه های استراحت او…
(توجه: Tabs واقعاً سیگار نمی کشد، او فقط برای دوربین ژست گرفته بود)

هر،ی، برای تمام عمرم، نمی‌توانستم اولین مورد را به خاطر بیاورم، بنابراین آن را جستجو کردم. ظاهراً این بود! آنچه در زیر می آید بازنشر جلد شماره یک یکشنبه ها با برگه ها از است وای در 31 آگوست 2008، هزاران و هزاران ع، و میلیون ها کلمه پیش.

سلام رفیق. یکشنبه بر شما مبارک 😊 میدونی چیه؟ همین‌جا پشت میزم نشسته بودم و داشتم به این فکر می‌کردم که برای ،ط امروز یکشنبه‌ها با تبز چه کار کنم. این جلد یا ،ط شماره 751 (!) است.

می تونی باور کنی؟ وای. وای! گاهی اوقات فکر می‌کنم چند هفته است که ما یکشنبه‌ها به این شکل اینجا ملاقات می‌کنیم. هفتصد و پنجاه و یک – این باور ن،ی است!

زبانه ها، با مقداری لاک که از من دزدیده بود…

هر صبح و شب یک گربه ظاهر می شود که در خانه من میومیو می کند. من مطمئن نیستم که او گربه من است یا نه، زیرا او فقط یک روز حدود یک سال پیش ظاهر شد، اما من به او عشق می ورزم، به او غذای فریسکی می دهم، او را نزد دامپزشک می برم و به او اجازه می دهم از آرایش من استفاده کند. در اصل، او به ضربات می پردازد.