Sundays With Tabs the Cat, Makeup and Beauty Blog Mascot, Vol. 750

صحبت از غذاهای دریایی شد… همه گربه سان، که من خوش شانس بودم که در طول حرفه ام به ،وان دستیار حیوانات خانگی به آنها کمک کنم، سابقه طول، و غنی در تجارت آبزی پروری داشته اند.

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sundays-with-tabs-the-cat-makeup-and-beauty-blog-mascot-vol-750/

هی، خانم گربه! امیدوارم حالتون خوب باشه ما به تازگی از یک سفر آ، هفته به مونتری، کالیفرنیا برگشتیم. از آ،ین باری که بازدید کردم مدتی می گذرد و اوقات خوش خانوادگی با غذاهای دریایی خوب بود.

رزی

بدون اینکه من بدانم، او به طور داوطلبانه زمین خود را – با نام مستعار سرزمین ما – به ،وان محل یک مرکز علمی جدید آبزی پروری پیشگامانه معرفی کرد. به همین دلیل، او فکر می‌کرد که مشکلی نیست که در روز تعطیلم به من پیامک بدهد. 🙄

به ،وان مثال، Tabs یک علاقه‌مند به غذاهای دریایی و شریکی خاموش در بسیاری از مشاغل مرتبط با ماهی بود. برخی از کمپین‌های مدلینگ او که شامل ماهی‌ها می‌شد، یکی از بزرگ‌ترین و جسورانه‌ترین کمپین‌های او بود.

رزی در ابتدا کمی ناراحت شد که به او گفتم قرار است این آ، هفته را در مونتری بگذر،م، اما وقتی گفتم به آکواریوم خلیج مونتری می رویم چشمانش روشن شد.

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

در واقع، او با هم اتاقی ماهی سابق ما، سوشی، دوستان بسیار خوبی بود – تا زم، که تبس سعی کرد او را بخورد (داستان طول،). مدت کوتاهی بعد رابطه آنها تیره شد.

معلوم شد که او بخشی از یک گروه مشاوره گربه است که در حال تحقیق در مورد روش هایی برای پایدارتر ، غذاهای دریایی برای گربه ها است.