Sundays With Tabs the Cat, Makeup and Beauty Blog Mascot, Vol. 748

برای یک مقدار بازی فوتبال آماده ای؟؟ اینجا یکشنبه سوپر بول است! 🏈 همانطور که ممکن است به خاطر داشته باشید، تبس قبل از حرفه خود به ،وان یک سوپر مدل جلف، فوتبال حرفه ای گربه بازی می کرد.

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sundays-with-tabs-the-cat-makeup-and-beauty-blog-mascot-vol-748/

او البته مسلط بود.

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

اوه، و او همچنین در مورد روز ولنتاین بسیار هیجان زده است. ❤️

رزی در مورد بازی امروز بسیار هیجان زده است. متأسفانه، ناینرز امسال موفق نشد، اما او ایگ، را نیز دوست دارد، بنابراین امیدوار است که آنها امروز برنده شوند. 🙂

نظر شما در مورد لباس او چیست؟ 😺

رزی

اگر در سوپر بول دچار آسیب دیدگی دم نمی شد، او بیشتر بازی می کرد، اما همه چیز برای بهترین بود… در دوران بازپروری خود پس از آن مصدومیت بود که تصمیم گرفت به دنبال علایق دیگر باشد، و بقیه، همانطور که می گویند، تاریخچه مدلینگ زن س، و جلف است.

بله، او برای گربه‌های وحشی میل ولی بازی کرد.