Sundays With Tabs the Cat, Makeup and Beauty Blog Mascot, Vol. 743


رزی

تعطیلات رسما به پایان رسیده است، اما ما هنوز هم روح کریسمس را در اطراف این بخش ها احساس می کنیم. صلح و عشق و حسن نیت نسبت به همه دوستان پشمالو، از جمله… دوستان از نژاد سگ.

امروز بعدازظهر، رزی در حال قدم زدن آرام در روز سال نو در اطراف محله بود که ک، در حالی که بلا، یک «دوست خانواده» است، به گوشه ای دور زد.

رزی که صلح‌جوی است، وقتی بلا را از آستانه وارد فضای شخصی رزی کرد، بسیار آرام استقبال کرد. از طرف دیگر بلا ایده های دیگری داشت.

شاید کمی غرغر و تکان دم اینجا و آنجا وجود داشته باشد، اما در نهایت این دو به تنش زدایی رسیدند.

من قبلا هرگز رزی را ندیده بودم که با سگ‌ها تعامل داشته باشد، بنابراین از اینکه فهمیدم او مشتری خوبی در اطراف آنها است شگفت‌زده شدم. این مرا به یاد گربه دیگری می اندازد… فکر می کنم می د،د در مورد چه ،ی صحبت می کنم. 😊

زبانه ها

تبس نیز از دوستان جامعه سگ ها بود. در واقع، او در طول دوران حرفه ای مدلینگ خود با سگ ها کار کرد و به دلیل نمونه کارهای موانعش، الهام بخش بسیاری از دوستان و طرفداران چهار پا بود.

اما آن را پیچیده نکنید. وقتی مجبور می شدند، پنجه ها بیرون می آمدند.

با این حال، به طور کلی، این یک اتفاق نادر بود. به طور معمول، حتی خواستارترین دیواهای سگ نیز در پنجه های او بتونه می شدند.

او فقط آن جادو را در مورد او داشت.

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sundays-with-tabs-the-cat-makeup-and-beauty-blog-mascot-vol-743/