Sundays With Tabs the Cat, Makeup and Beauty Blog Mascot, Vol. 735

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

اما او مطمئن است که تصمیم درستی گرفته است. 😊

این یک تصمیم ساده نبود… در واقع، ماه ها تحقیق و تحلیل او طول کشید. او شب های زیادی را در آزمایشگاه علوم گذراند.

من این نعمت را داشتم که در میان عظمت دو ذهن گربه‌ای درخشان از لحاظ تاریخی کار کنم – تبس و رزی – اما حتی در میان عقل گربه‌ای که من به آن آگاه بودم، مشکلاتی وجود دارد که مانند یک مسئله ریاضی حل‌نشده، وجود دارد. هیچ پاسخ آس، برای

یکی از این معماها؟ – مرغ یا بوقلمون

رزی

او مرغ را انتخاب کرد.

Tabs دومی را انتخاب کرد.

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sundays-with-tabs-the-cat-makeup-and-beauty-blog-mascot-vol-735/

غذای مورد علاقه او برای گربه ها وسوسه ها با طعم بوقلمون بود.

و مطمئن بود که درست انتخاب کرده است.

هنگامی که رزی با همان تصمیم دشوار بین مرغ و بوقلمون مواجه شد، او تمام قدرت بسیاری از دکترای خود را تحمل کرد و به تصمیم دیگری رسید.

اما درست مثل تب، وسوسه ها را دوست دارد! – به شرطی که مرغ باشد.