Sundays With Tabs the Cat, Makeup and Beauty Blog Mascot, Vol. 734


تب‌ها هرگز فرصتی برای پوشیدن لباس نمی‌دادند، و این خنده‌دار است… هر چه لباس‌های هالووین پیچیده‌تر و زمان‌برتر بود، او بیشتر به آن علاقه داشت.

مدام نیاز من به راحت بودن را مس،ه می کرد. فکر می‌کنم یک سال لباسی وجود داشت که شامل هشت یراق آلات جداگانه، یک کت و شلوار مخصوص طراحی شده توسط اسپان، فقط برای او و 13 نوع مختلف پر پرنده بود…

😮

بارها به او گفتم که لباس پوشیدن می تواند شیک باشد. آیا او هرگز گوش داد؟

خیر

نمونه موردی – سالی که او لباس ملکه قلب ها را بر تن کرد.

بله گفتم ملکه او همینطور فکر می کرد. 😊

رزی

همانطور که می د،د، رزی رویکرد مینیمالیستی تری دارد. او امروز در پیاده روی هفتگی یکشنبه ما از پوشیدن یک پاپیون الهام گرفته از هالووین راضی بود.

من به او پیشنهاد دادم که او را به ،چه یا دیور یا هر یک از خانه‌های اصلی که به دلیل میراث تبس با آنها ارتباط داریم ببرم، اما او مطلقاً نپذیرفت.

او چیزی شبیه به “من گربه مردم هستم” گفت و آن را رها کرد.

اینطور نیست که او در ماجراهای هالووین ما شرکت نکرده باشد. او به‌طور شگفت‌انگیزی اصرار داشت که هدایت هنری کدو تنبل‌ها را انجام دهد. فکر می‌کنم او اخیراً مقاله‌ای را در مجله Scientific Cat Journal در مورد افزایش ظرفیت عصبی شما از طریق فعالیت‌های خلاق خوانده است، به همین دلیل است که او در پروژه‌های کدو تنبل در اینجا سرمایه‌گذاری کرده است.

هالووین مبارک! 🎃👻😄

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sundays-with-tabs-the-cat-makeup-and-beauty-blog-mascot-vol-734/