Sundays With Tabs the Cat, Makeup and Beauty Blog Mascot, Vol. 731

به من اعتماد کنید، امروز سعی کردم روزی پوز را بپوشم، اما هر چقدر هم که توضیح دادم این کاری است که باید در بین گربه های همسایه انجام شود، او کاملاً امتناع کرد. او به من نگاه کرد و گفت: “MROW!” که طبق گوگل ترنسلیت به م،ای «نه متش،! من به ضرب طبل خودم می رقصم!»

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sundays-with-tabs-the-cat-makeup-and-beauty-blog-mascot-vol-731/

زم، که Tabs نیروی حاکم در محله بود، همه گربه‌سانان می‌دانستند که به محض رسیدن پاییز، زمان آن رسیده است که بازی مد خود را افزایش دهند. به ناچار کلاه ها، جواهرات، لوازم جانبی مختلف و گاه به گاه تا،یدو در میان گروه گربه سان، که در اطراف دایره رژه می رفتند، ظاهر می شدند.

رزی اخیراً مستندی در مورد شکار ارواح تماشا کرده است و اکنون به اثبات وجود فعالیت های ماوراء الطبیعه گربه مشغول است. 👻🐈‍⬛

اگرچه کمی گفته شد، اما از این واقعیت که میراث او در میان آیندگان مد زنده خواهد ماند، احساس آرامش می کنم.

یکی دو سال پیش، یک روز، در حالتی از دلش،تگی، بیشتر لباس پاییزی او را به اسمیتسونیان اهدا کردم، اما گاهی آرزو می‌کنم کاش می‌توانستم یکی از بوآهای قدیمی‌اش را در آغوش بگیرم…

رزی

بنابراین این یک یقه ساده و افسار مورد علاقه امروز او بود.

او و کانر ک، به جای رژه با دیگر گربه‌های محلی (می‌توانستم ،م بخورم که هریس را دیدم که با یک پاپیون قرمز به اطراف می‌چرخد).

جسورانه ترین لباس تبس در پاییز 2011 اتفاق افتاد، زم، که او با پوشیدن یک موتور موتوری چرمی وگان از سر تا دم برای پیاده روی ظاهر شد. بله، آنها هنوز در مورد این ،مت ها صحبت می کنند…

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،