Sundays With Tabs the Cat, Makeup and Beauty Blog Mascot, Vol. 718


البته او مقام اول را در بخش آماتور گربه هاسکی در مسابقه موج سواری Pipeline در اوآهو به دست آورد. Tabs کارهای بزرگ بسیاری را انجام داد، از جمله برنده شدن در معتبرترین رقابت موج سواری جهان. او به این برد افتخار می کرد، تا حدی به این دلیل که کمپین های بزرگ مد گربه را با Roxy، Billa،، Quicksilver و Local Motion از آن گرفت.

او به اندام ساحلی خود افتخار می کرد و از نشان دادن آن نمی ترسید.

تا به امروز، می شنوید که گربه ها در جامعه موج سواری با شگفتی از هیکل و شاهکارهای فیزیکی او صحبت می کنند. آیا او می توانست به ،وان یک گربه موج سوار حرفه ای آن را بسازد؟ شرط می بندم که می توانست داشته باشد.

رزی

البته رزی بیشتر به جنبه های مهندسی موج سواری علاقه دارد. او در حال کار بر روی یک ماده کامپوزیتی جدید است که با آن تخته‌های موج‌سواری تولید می‌کند، با هدف ایجاد تخته س،‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر در هماهنگی با طبیعت و فیزیک. حداقل اینطوری برای من توضیح می‌دهد (فکر می‌کنم او آن را بی‌اهمیت می‌کند).

از آنجا که او بسیار جاه طلب است، درست مانند کارفرمای قبلی من، او قصد دارد یک خط تخته موج سواری برای انسان ها و یکی برای گربه ها منتشر کند. در فصل تعطیلات آینده آنها را در مغازه های موج سواری جستجو کنید.

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sundays-with-tabs-the-cat-makeup-and-beauty-blog-mascot-vol-718/