یک نوع جمعه از شانل

دسته بندی ها: شانل

تعاملات خواننده

اگر قرار است موهایتان را آرایش کنید و آرایش کنید و عطر بزنید تا ساعت‌ها در روز جمعه پشت میزتان بنشینید و ساعت‌ها ساعت‌ها پشت میز کار کنید، آرایش و عطر ممکن است Chanel باشد. 🙂

توسط کارن پیام بگذارید

A Chanel Kind of Friday / در ابتدا در 21 آوریل 2023 منتشر شد

اولین نظر را در این پست بگذارید.


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/chanel-3/a-chanel-kind-of-friday/

من کارهای زیادی برای نوشتن دارم، اما فقط می خواستم وارد شوم و جمعه ای بسیار شاد و شاد را برای شما آرزو کنم!

Chanel همه در این ،یب…