گشت و گذار در روز، 1 آوریل 2023!

با توجه به آن، بیایید به گربه خو، این هفته برسیم!

میوزهای مهم کیتی

فریب بینی صورتی شیرین و لوبیاهای صورتی او را نخورید. این پسر عاشق پر از فحاشی است و به وضوح نمایش را اجرا می کند. وقتی به ملاقاتش رفتم، او به طور اتفاقی وانمود می کرد که علاقه ای ندارد، اما از طریقی که چشمانش در روحم فرو رفت، فهمیدم که او به این خانم گربه دیوانه است.

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/ca،ay-surfing-april-1-2023/

امیدوارم که بقیه روز شنبه شما پر از بیسکویت و آغوش جلف باشد.


در صورتی که همراه گربه شما یک پرنده باشد.


انرژی کافه گربه بزرگ.

صبح بخیر و روز شنبه مبارک، دوست زیبا!

در حالی که موج سواری شنبه به طور سنتی برای خواندن زیبایی محفوظ بوده است، موج سواری شنبه به آینده موج سواری روز شنبه خواهد بود، یک مکان هفتگی که صرفاً به همه چیزهایی که گربه ها اختصاص داده می شود – بچه گربه هایی که از ملاقات آنها لذت برده ام، داستان های مرتبط با گربه، ویدیوها و غیره.


اووو

به هر حال، من ایده احتمالاً داشتن یک هم اتاقی/هم اتاقی جدید توسط رزی را داشتم و او آن را نداشت. پنجه نرم اما محکم او روی پایم تمام آنچه را که در طول مکالمه باید بدانم به من گفت.

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

لطفاً به آقای هاول سلام کنید. ما چند هفته پیش در انجمن Marin Humane در جشن تولد کانر با هم آشنا شدیم!

من دوست دارم که چگونه نشانه هایی از رنگ نارنجی رنگ او در دم، پنجه و صورتش نمایان می شود. با این حال، آن دم، درست است؟ خطوط راه راه او بسیار برجسته است!


مثل یافتن طلا!