چک لباس مادر و دختر

چک لباس مادر و دختر

کسی گفته من و مامان مدیم؟ یک چیز در مورد من این است که مطمئن شوم من و دخترانم یکسان لباس می پوشیم lol. حداقل تا زمانی که از آن خسته شوند که من در قلبم معتقدم که زمان به سرعت نزدیک می شود. هر بار که با هم عکس می گیریم فراموش می کنم که گرفتن چقدر سخت است (…)

پست چک لباس مادر و دختر اولین بار در Chimere Nicole ظاهر شد.

منبع: http://chimerenicole.com/mother-and-daughter-outfit-check/