چرا دیگر تصمیمات سال نو را نمی سازم

چرا دیگر تصمیمات سال نو را نمی سازم

من هرگز نتوانسته ام تصمیمات را فراتر از فوریه، اما تنظیم کنم نیات و تمرکز بر ارزش ها به من کمک کرد تا با آنچه که می خواهم هر سال به آن دست یابم، ثابت قدم بمانم و هماهنگ باشم! و سپس می توانید آگاهانه تلاش کنید تا این نیات و ارزش ها را تا آنجا که ممکن است هدایت کنید. این رویکرد کمک می کند ایجاد عادات که به جای تمرکز بر یک هدف محدود به زمان، به شما خدمت می کنند (پس از رسیدن به هدف چه اتفاقی می افتد؟). عادت ها برای همیشه باقی می مانند در حالی که اهداف کوتاه مدت هستند.

آنکیتا 2022 (آینده) چه عادات و ارزش هایی دارد؟ من 3 ارزش را فهرست می کنم و با هر کاری که انجام می دهم، سعی می کنم آن ها را در اعمال و افکارم بگنجانم، گویی که از قبل آن نسخه (آینده) خودم هستم.

به عنوان مثال – فرض کنید در موقعیتی هستید که مطمئن نیستید چه کاری انجام دهید، یا با اعتماد به نفس یا شجاعت دست و پنجه نرم می کنید، از خود بپرسید – نسخه آینده خودم (که آرزو دارم) در این موقعیت چه خواهد کرد. ? و حالا برو و این کار را بکن!

امسال، خلاقیت، نظم و ترس را انتخاب کردم.

چه ارزش‌ها و مقاصدی را برای سال 2021 انتخاب می‌کنید؟

منبع: https://www.corallista.com/post/why-i-no-longer-make-new-year-resolutions