هفت سالگی – وبلاگ آرایش و زیبایی


تولدت مبارک دختر نازنین

لوبیای نه چندان کوچک من امروز 7 ساله شد، و طبق سنت بزرگ بزرگ شدن، اصرار داشت که یک ع، ،انه به من،ت این من،ت انجام دهد، LOL!

صورت ،انه!

امروز صبح او را با خواندن “تولدت مبارک” برای اولین بار بیدارش کردم و سپس هنگام خوردن صبحانه کارت تولد و هدایای خود را باز کرد.

ما امشب لاز،ا سالانه تولد او را همراه با کیک خواهیم داشت! جشن تولد واقعی او با دوست دخترش، هر چند، آ، هفته خواهد بود. او یک جشن با تم گربه می خواست، و ما مک، عالی برای میزب، آن پیدا کردیم – انجمن انس، مارین. میو!

وقتی زبان عشق شما لاز،ا است.

زمان واقعاً وقتی در حال تفریح ​​هستید پرواز می کند!

عشق بزرگ و مبارک، تولد همه بچه های مارس مبارک. 🙂

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/seven-years-old/