هفت سالگی – وبلاگ آرایش و زیبایی

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/seven-years-old/

امروز صبح او را با خواندن “تولدت مبارک” برای اولین بار بیدارش کردم و سپس هنگام خوردن صبحانه کارت تولد و هدایای خود را باز کرد.

لوبیای نه چندان کوچک من امروز 7 ساله شد، و طبق سنت بزرگ بزرگ شدن، اصرار داشت که یک ع، ،انه به من،ت این من،ت انجام دهد، LOL!

صورت ،انه!

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

زمان واقعاً وقتی در حال تفریح ​​هستید پرواز می کند!

ما امشب لاز،ا سالانه تولد او را همراه با کیک خواهیم داشت! جشن تولد واقعی او با دوست دخترش، هر چند، آ، هفته خواهد بود. او یک جشن با تم گربه می خواست، و ما مک، عالی برای میزب، آن پیدا کردیم – انجمن انس، مارین. میو!

وقتی زبان عشق شما لاز،ا است.

تولدت مبارک دختر نازنین

عشق بزرگ و مبارک، تولد همه بچه های مارس مبارک. 🙂