موج سواری شنبه، 20 می 2023!


شنبه مبارک دوست من امیدوارم آ، هفته شما با شروعی رنگارنگ باشد. یک لحظه کوچک از زیبایی برای شما: من این ابرهای پنبه ای صورتی را در غروب آفتاب دیدم. آیا رنگ ها کمال نیستند؟ تقریباً مانند یک رنگین کمان در سراسر آسمان. هر وقت لحظات زودگذر زیبایی طبیعی به سراغم می‌آیند، نمی‌توانم فکر نکنم که این نشانه‌ای از پسر تابی است که یک سلام سریع می‌گوید. در این فصل سال واقعاً دلم برای او تنگ شده است.

هر ،ی. ما به خلیج شرقی می رویم تا کارهایی را انجام دهیم که شامل توقف در کنار ،وجی انبار سفال در آلامدا (اوه خدا، من به لامپ نیاز دارم!) و سپس تاب خوردن در کنار فروشگاه مواد غذایی آسیایی. من دوست دارم چند سبزی ب،م که به راحتی نمی توانم در اینجا پیدا کنم، مانند بادمجان لاغر، تارو و دای،.

امروز چه کاره ای؟

خواندن این هفته


توجه به خود: آستر توله سگ را امتحان کنید


با تشکر از تاتیانا برای ارسال این ویدیو برای من


لطفا تمام مراقبت از پوست را به من بدهید


به کیک پنیر در زندگی من ASAP نیاز دارم


من نمی توانم صبر کنم تا این را تماشا کنم

تعطیلات شنبه خود را زیبا داشته باشید!

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sa،ay-surfing-may-20-2023/