موج سواری شنبه، 20 می 2023!

تعطیلات شنبه خود را زیبا داشته باشید!

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sa،ay-surfing-may-20-2023/


من نمی توانم صبر کنم تا این را تماشا کنم

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،


به کیک پنیر در زندگی من ASAP نیاز دارم

امروز چه کاره ای؟

خواندن این هفته


توجه به خود: آستر توله سگ را امتحان کنید

هر ،ی. ما به خلیج شرقی می رویم تا کارهایی را انجام دهیم که شامل توقف در کنار ،وجی انبار سفال در آلامدا (اوه خدا، من به لامپ نیاز دارم!) و سپس تاب خوردن در کنار فروشگاه مواد غذایی آسیایی. من دوست دارم چند سبزی ب،م که به راحتی نمی توانم در اینجا پیدا کنم، مانند بادمجان لاغر، تارو و دای،.


با تشکر از تاتیانا برای ارسال این ویدیو برای من


لطفا تمام مراقبت از پوست را به من بدهید

شنبه مبارک دوست من امیدوارم آ، هفته شما با شروعی رنگارنگ باشد. یک لحظه کوچک از زیبایی برای شما: من این ابرهای پنبه ای صورتی را در غروب آفتاب دیدم. آیا رنگ ها کمال نیستند؟ تقریباً مانند یک رنگین کمان در سراسر آسمان. هر وقت لحظات زودگذر زیبایی طبیعی به سراغم می‌آیند، نمی‌توانم فکر نکنم که این نشانه‌ای از پسر تابی است که یک سلام سریع می‌گوید. در این فصل سال واقعاً دلم برای او تنگ شده است.