موج سواری شنبه، 14 ژانویه 2023!


مراقبت از پوست کره ای 411.

تعطیلات آ، هفته خود را به خوبی بگذر،د و به زودی با شما صحبت کنم!

فکر می کنم یک بار سعی کردم چند بار ،ن بزنم که به صدها رسید!


یکی از آهنگ های مورد علاقه من.

وقتی صحبت از کتاب شد، کدام یک را به اندازه کافی دوست داشتید که بارها و بارها و بارها بخو،د؟

خواندن زیبایی این هفته

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sa،ay-surfing-january-14-2023/

می دانم، نمی توانم آ،ین باری که فیلمی را در سینما تماشا کردم، به یاد بیاورم. فکر می‌کنم قبل از تعطیلی همه چیز درست بود، بنابراین حدس می‌زنم پاییز 2019 بود؟ سالها قبل.


عاشق لب


ظاهراً علم است.

با این حال، من باید به زودی به یک تئاتر بازگردم، زیرا در بهار امسال یکی از کتاب‌های مورد علاقه من در تمام دوران‌ها بالا،ه به صفحه نمایش بزرگ می‌رود.

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

نمی توانم به شما بگویم چند بار «آیا آنجا هستی خدا؟» را دوباره خوانده ام؟ این من هستم، مارگارت، نوشته جودی بلوم – نویسنده OG رمان های بزرگسالان جوان.


من نمی توانم صبر کنم تا این را ببینم!

به هر حال، این یک داستان بلوغ درباره یک دختر نوجوان است که در دهه 70 در حومه شهر بزرگ می‌شود، و حتی با وجود اینکه من واقعاً نمی‌دانستم وقتی کتاب را برای اولین بار در مدرسه ابتدایی خواندم چه اتفاقی می‌افتد، چیزی بسیار قابل دسترس است. در مورد بی دست و پا بودن شخصیت اصلی که برای من طنین انداز بود و هنوز هم در من طنین انداز است. قبل از تماشای فیلم، حتماً باید نسخه قدیمی خود را بیرون بیاورم و دوباره بخوانم.

صبح شنبه بخیر و شادی دوست من. خب، به نظر می رسد که ما در حال استراحت کوتاهی از باران هستیم، بنابراین من کمی برای ،ید مواد غذایی می روم و امیدوارم خیس نشم! *انگشتان ضربدری*