موج سواری شنبه، 12 نوامبر 2022!


شنبه شاد!

خوب، سلام روز شنبه! دیدنت خوبه

بله، من کنار فرش هستم. بالا،ه یکی برای اتاق غذاخوری ،یدم. لطفاً موهای دیوانه را ببخشید! وقتی داشتم سوار ماشینم می‌شدم، انگار داشتم با تمساح کشتی می‌گرفتم، چون تعجب می‌کرد – فرش‌ها خیلی سنگین هستند! وای خدای من. من هیچ ایده ای نداشتم. همچنین رانندگی با فرش کنار سر به دلایلی بسیار سخت است. نمی دانم چرا، اما همین طور است.

برای اینکه برای ،ید فرش آماده شوم، البته مجبور شدم نمایش اسلاید گوگل دیگری انجام دهم، LOL!

آیا می‌دانستید انواع قو،نی برای انتخاب فرش من، برای میز شما وجود دارد؟ جدی، چرا این مطالب را در مدرسه به مردم یاد نمی دهند؟ یک روز تا ساعت 3 صبح در کلوپ می رقصی و کاملاً بیخیال می شوی و روزی دیگر با یک بچه ازدواج می کنی و باید یک فرش برای اتاق غذاخوری ب،ی و کاملاً سرنخی داشته باشی.

هر ،ی! این همان فرشی است که من ،یدم. من نمی خواستم برای یک فرش در یک منطقه پر تردد زیاد ،ج کنم و همچنین می خواستم در صورت عدم موفقیت بتوانم آن را به راحتی برگردانم. من همچنین می خواستم ابتدا آن را لمس کنم و بو کنم زیرا ظاهراً فرش های بدبو کاملاً یک چیز هستند. بازم کی میدونست من قطعا این کار را نکردم.

در مورد مشکلات دکوراسیون خانه من کافی است. آ، هفته چه کاره ای؟

خواندن این هفته


یادداشت جانبی: من “،س و بلبل” ​​را خوانده ام و واقعاً شگفت انگیز است.


با من حرف بزن.


برنامه‌های آ، هفته من شامل تماشای فصل جدید است.


یادداشت می کنم!


خانم ،ون اگر بدجنس هستید.


بیا بریم!


این مقدار زیادی عطر است.


در لیست پخش آ، هفته

تعطیلات آ، هفته خود را به خوبی بگذر،د. 🙂

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sa،ay-surfing-november-12-2022/