موج سواری شنبه، 1 اکتبر 2022!


من برای این اینجا هستم.

من فقط امیدوارم امروز در پچ کدو تنبل خیلی گرم نباشد زیرا در گذشته، ما در گرما پخته بودیم! باورم نمی شود که این را می گویم، اما نمی توانم صبر کنم تا دوباره هوا خنک و سرد شود.

خواندن این هفته

اولین روز مهر ماه مبارک دوست. ما امروز به پچ کدو تنبل می‌رویم، بنابراین برای جشن گرفتن این رویداد هیجان‌انگیز، کانر از ما پرسید که آیا می‌تو،م م،کورهای نارنجی را انجام دهیم. 🎃 من به او اجازه دادم در Ulta یک سایه انتخاب کند، و او یک سایه کدو تنبلی ،ی از Sally Hansen Insta-Dry (768 Tis the Sea-Sun) را انتخاب کرد. با توجه به اینکه دیشب در حالی که نیمه خواب بودم ناخن هایمان را رنگ کردم، فکر می کنم م،ک های همسان ما خوب شد!

شنبه خوبی داشته باشید و لطفا امروز کمی برای استراحت وقت بگذارید! آن مهم است.


توجه به خود

تکه های کدو حلوایی چه شکلی هستند؟ آنهایی که در منطقه ما هستند دارای پیچ و خم های یونجه، چاله ذرت، بازی و نوازش حیوانات باغ وحش هستند، و در برخی مزارع، آنها حتی کدو تنبل دارند که حتی می تو،د آنها را تازه از درخت انگور بردارید.

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،


و حالا من هم بی صبرانه منتظر تماشای این فیلم هستم!

یک م،کور همسان من و مامان!


جذاب!


رزی پوز، من به تو نگاه می کنم.

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sa،ay-surfing-october-1-2022/