موج سواری شنبه، 1 اکتبر 2022!


یک م،کور همسان من و مامان!

اولین روز مهر ماه مبارک دوست. ما امروز به پچ کدو تنبل می‌رویم، بنابراین برای جشن گرفتن این رویداد هیجان‌انگیز، کانر از ما پرسید که آیا می‌تو،م م،کورهای نارنجی را انجام دهیم. 🎃 من به او اجازه دادم در Ulta یک سایه انتخاب کند، و او یک سایه کدو تنبلی ،ی از Sally Hansen Insta-Dry (768 Tis the Sea-Sun) را انتخاب کرد. با توجه به اینکه دیشب در حالی که نیمه خواب بودم ناخن هایمان را رنگ کردم، فکر می کنم م،ک های همسان ما خوب شد!

تکه های کدو حلوایی چه شکلی هستند؟ آنهایی که در منطقه ما هستند دارای پیچ و خم های یونجه، چاله ذرت، بازی و نوازش حیوانات باغ وحش هستند، و در برخی مزارع، آنها حتی کدو تنبل دارند که حتی می تو،د آنها را تازه از درخت انگور بردارید.

من فقط امیدوارم امروز در پچ کدو تنبل خیلی گرم نباشد زیرا در گذشته، ما در گرما پخته بودیم! باورم نمی شود که این را می گویم، اما نمی توانم صبر کنم تا دوباره هوا خنک و سرد شود.

خواندن این هفته


من برای این اینجا هستم.


و حالا من هم بی صبرانه منتظر تماشای این فیلم هستم!


رزی پوز، من به تو نگاه می کنم.


توجه به خود


جذاب!

شنبه خوبی داشته باشید و لطفا امروز کمی برای استراحت وقت بگذارید! آن مهم است.

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sa،ay-surfing-october-1-2022/