لباس شنا شماره 1 برای زنان دارای انحنا

لباس شنا شماره 1 برای زنان دارای انحنا

هرگز در پوستم، با وزنم، شکمم، ران های مبارکم، سلولیت ها، علائم کشش، راحت تر از الان احساس راحتی نکرده ام. و این تغییر کاملاً داخلی بوده است. نرمی فرم زن در فرهنگ های باستانی مورد تجلیل قرار می گرفت، همانطور که در نقاشی ها و مجسمه ها مشهود است. در دوران مدرن است که ما تصورات خود را از زیبایی کاملاً تحریف کرده‌ایم و انتظارات غیرواقعی را برای زنان در نظر گرفته‌ایم تا در مورد ظاهر ظاهر شوند.

منبع: https://www.corallista.com/post/swimwear-look-1-for-curvy-women