قدیمی ترین قطعه آرایش در مجموعه شما که هنوز استفاده می کنید چیست؟

سال گذشته یک پا،ازی بزرگ آرایش انجام دادم، بنابراین بیشتر قطعات باست، MBB Ye Olden Days از بین رفته اند. با این حال، یکی از موارد انگشت شماری که من نگه داشتم، یک پالت NARS از سایه‌ها و رژگونه‌های منفرد از سال ۲۰۱۵ بود – منتظرش باشید.

کارن

من می دانم، یک مقدار ناخوشایند، اما بیایید واقعی باشیم. برخی از ما همیشه به تاریخ انقضا پایبند نیستیم!

PS TGIF!


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/whats-the-oldest-piece-of-makeup-in-your-collection-that-you-still-use/در مورد شما چطور؟ قدیمی ترین قطعه آرایش مجموعه شما که هنوز از آن استفاده می کنید چیست؟

مدرسه قدیمی NARS
معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

بله، من هنوز از آن استفاده می کنم. هشت سال زمان زیادی برای حفظ آرایش است، اما از آنجایی که من تنها ،ی هستم که از این پالت استفاده می‌کنم و پودرها ظاهر یا بوی بدی ندارند، فکر می‌کنم خوب باشم.