روز اول کلاس اول، و بهترین ریمل MAC

من واقعاً این فرصت را نداشتم که احساسات بزرگ مادری را احساس کنم تا اینکه او را در ک، درس رها کردم. زم، که او تقریباً فراموش کرد برگردد و مرا ببوسد، احساسات به من ضربه زد. (به من گفته اند این چیز خوبی است.)

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/first-day-of-first-grade-and-the-best-mac-mascara/

من همیشه بر این باور بودم که اگر در مورد چیزی مضطرب هستید، واقعاً به شما کمک می کند تا جایی که می تو،د خودتان را آماده کنید و با قلبی س، و شاد به تجارت خود ادامه دهید.

انتظار نداشتم امروز اشک بریزم، اما دانگ، این قلب ،! هر بار منو میگیره

اتفاقا پنجشنبه مبارک کارها چگونه پیش می رود؟ خوبه امیدوارم

گذر زمان بی رحمانه است! یک روز در تعطیلات پیش دبست، به شما می ،بند. بعد، اولین روز ک، اول است. نکته بعدی که می د،د، روز اول دانشگاه است.

بازگشت از پنجشنبه تا آگوست 2018!

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

به هر حال، من دختر نه چندان کوچکم را امروز برای اولین روز ک، اولش رها کردم. او کمی عصبی بود، بنابراین ما صبح را صرف رساندن او به یک مکان خوب کردیم.

تصور کنید که روزتان چگونه خواهد بود، از نظر ذهنی برنامه‌تان را مرور کنید، آنچه را که می‌تو،د پیش‌بینی کنید (مثلاً با آماده ، لباس‌هایتان و تصمیم‌گیری در مورد ناهار روز قبل)، به هر چیزی که ممکن است شما را شگفت‌زده کند فکر کنید، روزتان را زود شروع کنید تا این کار را انجام ندهید. احساس عجله نمی کنم – از این قبیل چیزها.

خوب، حدس می‌زنم این خوب است که من امروز ریمل ضدآب زدم برای هر موردی.

بنابراین، در حین انجام روال صبحگاهی مدرسه او درباره همه اینها گپ زدیم، و سپس خاموش بودیم و می دویدیم!

مورد علاقه من در حال حاضر یک مژه قدیمی اما خوب است – مژه ضد آب MAC In Extreme Dimension.

مک در بررسی ریمل اضافی
بهترین ریمل در کل خط آرایش MAC همین است!