روزهای بارانی و چهارشنبه | آرایش توسط جین ایردیل

خوب، من به تازگی ایمیلی از مدرسه کانر دریافت کردم که می گفت به دلیل آب و هوای نامساعد، همه باید تا ساعت 3:30 تحویل داده شوند. این اولین بار است که در زم، که او شروع به رفتن به مدرسه در آنجا کرده است، این اتفاق می افتد.

در حال حاضر یک طوفان بار، بزرگ در شمال کالیفرنیا در حال وقوع است…

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/jane-iredale/rainy-days-and-wednesday-makeup-by-jane-iredale/

انگشتان دست و پا از هم عبور می کنند که برق روشن می ماند و سیل خیلی بد نیست.

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

لوازم آرایشی کلیدی عبارتند از: کیت سایه چشم طبیعی مات جین ایردل، رژگونه براق تایم استیک در Enchanted و Forever Pink Lip Stain.

و اکنون باد شروع به وزیدن در میان درختان کرده است، بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که ما امشب برای شام پاپ کورن بسته بندی شده را زیر نور شمع بخوریم.

خشک بم،د و ایمن بم،د، خوب؟

در یک یادداشت کاملا بیهوده و غیر مرتبط با آب و هوا، من موهایم را اصلاح کردم و مقداری آرایش کردم (بیشتر توسط جین ایردیل)، و این بهترین کاری است که در هفته های اخیر انجام داده ام. خنده دار است که چگونه تمام این کارها را انجام دادم تا در یک روز طوف، در خانه بچرخم. ها!

اوه، و من حتی عطر زدم (سالها می گذرد) – توکا گراسیلا! این یک گل س، است که من آن را به افرادی که عطرهای سنگین دوست ندارند توصیه می کنم.