درباره ناپدید شدن مجلات زیبایی چاپی چه فکر می کنید؟

دلم برات تنگ میشه، آلور
معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

همیشه یکی از موارد مورد علاقه من بود، بنابراین این من را ناراحت می کند. دلم برای جمع شدن روی مبل با آ،ین نسخه و یک فنجان قهوه صبح شنبه تنگ خواهد شد.

من هنوز از یک داستان زیبایی واقعا طول، و به شدت تحقیق شده لذت می برم. من همچنین عاشق داشتن یک آیتم فیزیکی برای نگه داشتن در هنگام مطالعه هستم. احساس سنگینی یک مجله را در دستم و صفحات بین نوک انگشتانم را دوست دارم. من همچنین نمی خواهم همیشه به صفحه نمایش خیره شوم، می د،د؟

اوه، و توانایی پاره ، صفحات! خیلی دلم براش تنگ میشه

در نوامبر 2000 کجا بودید؟ ظاهراً داشتم صفحات مجلات را پاره می کردم
حقیقت را بگویم، من واقعاً تعجب نمی کنم که آنها این حرکت را انجام دادند. با همه پلتفرم‌های مختلف رسانه‌های اجتماعی که در 10 سال گذشته ظاهر شده‌اند، دوستداران زیبایی راه‌های مختلفی برای دریافت اخبار زیبایی خود دارند و در مقایسه با راه‌حل‌های سریعی که می‌تو،د به صورت آنلاین دریافت کنید، چاپ بسیار کند است.

“Allure” اخیراً اعلام کرد که چاپ مجله را متوقف می کند و به یک پلت فرم تمام دیجیتال منتقل می شود. آ،ین نسخه چاپی دسامبر 2022 خواهد بود.

مجلات در حال ناپدید شدن هستند. با این حال، خوشحالم که هنوز می‌توانم احساس دریافت شماره‌های جدید از طریق پست، یا تهیه آنها را در فرودگاه قبل از یک پرواز طول، به یاد بیاورم.

PS TGIF!


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/what-do-you-think-about-print-beauty-magazines-disappearing/

کارن