جمعه مبارک و یک لیپی شنل جدید

جمعه مبارک دوست من همکارم با من در خانه است (امروز کمپ رقص نیست)، اما می‌خواستم برای یک سلام سریع وارد خانه شوم. 🙂

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/happy-friday-and-a-new-chanel-lippie/

امیدوارم تا اینجا روز فوق العاده ای داشته باشید!

مدتی پیش به خودم گفتم که با استفاده از رژ لب های برهنه از قبل کنار می کشم، اما به نظر نمی رسد که آنها را رها کنم. این بژ هلویی س، از مجموعه تابست، شانل است! این است 174 مقصد از خط Rouge Coco Baum Flash.