جدیدترین Self Care Mani: Essie Not What It It

در آنجا، من یک وضعیت بنفش خا،تری ،ی از Essie به نام Not What It Seams را انتخاب کردم، که نسخه ژل آنگورا کاردی است.

من دو کت به همراه تاپ کت ژل براق کننده OPI Infinite می پوشم

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

برای تعطیلات روی عرشه چی داری؟

نمی توانم باور کنم که روز قبل از روز شکرگزاری است و هیچ برنامه ای برای تهیه غذا ندارم. حداقل ماه نوامبر عجیبی بود.

او زیباست، نه؟ من مدت‌هاست که به دنبال نسخه ژل آنگورا کاردی هستم و این با این شرایط مطابقت دارد.

بین گرافیتی نمونه‌های ناخن و بطری‌های نامرتب که در اطراف پخش شده‌اند، اتصال کوتاهی برقرار کردم…

تقریباً روز شکرگزاری مبارک، دوست!

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/latest-self-care-mani-essie-not-what-it-seams/

به هر حال، من در نهایت به Ulta رفتم زیرا نمی توانستم آن را تحمل کنم.

Essie نه آنچه که درز

من دیروز برای لاک زدن به Target رفتم و بخش ناخن در حال ارائه برخی حالات جدی WTF بود. بله!