آخرین چیز عالی که خریدی چیست؟


این می تواند هر چیزی باشد! یک محصول آرایشی، یک تکه لباس، یک عدد پای، یک تابه ن،ب (یادداشت کنار، دنبال یکی هستم)، یک فرش. هر چه هست، می خواهم بدانم چرا آن را دوست دارید و چه چیزی آن را عالی می کند.

آ،ین چیز خوبی که ،یدم این مینی کیک ورقه ای لیمویی از Trader Joe’s بود. این اعتیاد آور است، که برای من کمی تعجب آور است، زیرا در ابتدا کمی احساس «مه» در مورد فراستینگ داشتم. با این حال، هر چه بیشتر کیک داشتم، طعم بهتری داشت! من از یک تکه کوچک بعد از ناهار همراه با قهوه بعد از ظهرم لذت می برم، YUM! همین کافیست تا شیرینی ام را راضی کنم.

در مورد شما چطور؟ آ،ین چیزی که ،یدید چیست؟

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/whats-the-last-great-thing-you-bought/